Basis

Dit FGU-forløb vil som oftest blive indledt på Basis, som introducerer dig til de tre uddannelsesspor

På Basis er der løbende optag, og derfor har vi forløbet ”Kom godt i gang på FGU”, som er en integreret del af forløbet.

På Basis vil du møde en helhedsorienteret og inkluderende undervisning. Det vil sige, at undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i en praksisnær tilgang med et anerkendende og involverende undervisningsmiljø, hvor fællesskab og samarbejde vægtes højt.

 

Basisforløbet introducerer dig b.la. til uddannelsessporene gennem temaforløb og projekter.

 

Der vil blive lavet en vurdering af dit niveau i dansk og matematik, så vi kan tilpasse undervisningen efter dit niveau. Der vil være undervisning i PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) samt dansk og matematik.

Her arbejdes der også med udvikling af dine personlige og sociale kompetencer, så du står stærkt i dit videre uddannelsesforløb på FGU.

Undervisningsmetoderne veksler mellem individuelle opgaver, holdundervisning og gruppearbejde. Undervisningen skifter mellem stillesiddende/lyttende og høj aktivitet, hvor du er fysisk aktiv og inddraget.

Basis arbejder mod:

 • mødestabilitet

 • at finde modet og skabe motivation for læring
 • at udvikle kompetencer til at indgå i et holdfællesskab
 • afklaring i forhold til erhvervstema
 • at udvikle kompetencer til at indgå i samarbejde med andre
 • selvstændighed og ansvarlighed i opgaveløsninger
 • at udvikle og afdække faglige kompetencer - indplacering på G-E-D niveau

På Basis kan du komme i erhvervstræning i 2x14 dage pr. halve år med henblik på afklaring af din fremti-dige erhvervsretning.

Thrane.nu
 • CVR: 39815524
 • EAN nr.: 5798000561755
 • Sikker post: sikkerpost@fgusoj.dk
 • Tlf: 2555 5600
 • Mail: kontakt@fgusoj.dk