Pædagogisk grundlag

 På FGU Sydøstjylland tror vi på, at læring bedst sker i et miljø, der tager afsæt i:

  • Anerkendende relationer, der er præget af ligeværd og respekt for hinanden.
  • Forpligtende sociale og faglige fællesskaber for elever og medarbejdere.
  • Interesserede og professionelle dygtige undervisere og vejledere, der skaber tilpasse udfordringer.
  • Undervisning, der tager afsæt i den enkelte.

Thrane.nu
  • CVR: 39815524
  • EAN nr.: 5798000561755
  • Sikker post: sikkerpost@fgusoj.dk
  • Tlf: 2555 5600
  • Mail: kontakt@fgusoj.dk