Historie

 Historien om GFU

I begyndelsen af 2016 nedsatte den daværende regering et ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan de forberedende tilbud kunne gøres bedre.

Forud var gået flere regeringers skiftende initiativer på at reducere gruppen af unge mellem 15 og 25 år, som enten stod uden ungdomsuddannelse eller uden for arbejdsmarkedet.

En politisk aftale

Med udgangspunkt i ekspertudvalgets anbefalinger blev der i efteråret 2017 indgået en bred politisk aftale om etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU). Aftalen fik titlen: ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Du kan se aftalen her: Aftale om bedre veje til uddannelse og job .pdf

FGU skulle erstatte en række af de eksisterende forberedende tilbud, f.eks. produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) for unge under 25 år.

Etablering

Med etableringen af FGU var det hensigten at skabe et nyt forberedende tilbud til unge, som trak på det bedste fra de tidligere tilbud. Med den nye FGU-uddannelse skulle de unge i højere grad end tidligere møde et tilbud, som var sammenhængende og målrettet og hvor praksisorienteret undervisning i værksteder skulle være i samspil med den teoretiske viden, der knyttede sig til de praktiske og produktionsmæssige aktiviteter.

Målet skulle være, at flere unge kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Den nye FGU-uddannelse startede op den 1. august 2019.

Thrane.nu
  • CVR: 39815524
  • EAN nr.: 5798000561755
  • Sikker post: sikkerpost@fgusoj.dk
  • Tlf: 2555 5600
  • Mail: kontakt@fgusoj.dk