Grundlag

FGU Sydøstjyllands grundlag

 

FGU er starten på rejsen frem mod en ungdomsuddannelse og job.

På FGU Sydøstjylland deltager de unge i forpligtende praksisfællesskaber gennem undervisning, produktion, erhvervstræning, praktik og vejledning.

Der skabes rum for, at de unge kan gøre sig tilstrækkelige erfaringer og opnår håndelag, mestring og en oplevelse af meningsfuldhed ved at være i uddannelse og/eller beskæftigelse.

Vi skaber rammer for inkluderende læringsmiljøer, som skal give de unge kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse.

Vi styrker de unges faglige, personlige, sociale kompetencer og demokratiske dannelse via et fælles pædagogisk didaktisk grundlag som afsæt for en fælles læringskultur.

 

 

 

 

FGU Sydøstjylland tager udgangspunkt i de nuværende erfaringer og virkningsfulde tilgange til unges læreprocesser og bygger oven på det bedste af det, vi allerede har med. Vores ambitionen er at være et nyt og bedre uddannelsestilbud til unge.

FGU Sydøstjylland har fokus på at skabe en uddannelsesmæssig sikkerhed for de unge, som oplever valg af og overgange til ungdomsuddannelse vanskeligt.

Der skabes tæt kobling mellem FGU og de ordinære uddannelsesmiljøer og der skabes mulighed for, at de unge gennem deres FGU forløb bliver integreret i uddannelsessystemet, i takt med at de udvikles og bliver parat hertil.

FGU Sydøstjylland har lokale skoler, der sikrer et lokalt forankret og kompetent grundlag for at understøtte den uddannelsespolitiske målsætning bag FGU samt imødekommer målgruppens mangfoldighed i alle 5 kommuner.

FGU Sydøstjylland har fokus på at skabe større sammenhængskraft og bedre overgange til ungdomsuddannelse og beskæftigelse for såvel de unge som for de samarbejdende skoler og institutioner i de 5 kommunerne.

FGU Sydøstjylland giver bredt og klart udsyn til de uddannelsesmuligheder den forberedende grunduddannelse kan føre til og skaber et sikkert afsæt for de unges valg og videre færd til uddannelse og beskæftigelse.

FGU Sydøstjyllands mission

Den Forberedende Grunduddannelse skal give eleven viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt opnå ufaglært beskæftigelse. Jf. lov om forberedende grunduddannelse.

FGU Sydøstjyllands vision

På FGU Sydøstjylland oplever du

at alle kan noget,

alle er noget og

alle bliver til nogen.

FGU Sydøstjylland giver Flere Glade Unge, der sammen skaber sig en Fremtid Gennem Uddannelse.

Hvordan vi gør det

Via en ambitiøs og kompetent organisation

På alle niveauer fra bestyrelse til ledelse til medarbejdere til elever

FGU Organisationsstruktur 2022.pdf

Og et forpligtende samarbejder

At være en seriøs og kompetent samarbejdspartner i den kommunale ungeindsats, med skole og ungdomsuddannelser og det lokale erhvervsliv.

Med en målrettet uddannelse

Der bygger bro til fremtiden og det gode liv

Og rummelige, eksperimenterende og målrettede læringsmiljøer

Der tager afsæt i den enkelte elevs behov og mål for FGU forløbet

Thrane.nu
  • CVR: 39815524
  • EAN nr.: 5798000561755
  • Sikker post: sikkerpost@fgusoj.dk
  • Tlf: 2555 5600
  • Mail: kontakt@fgusoj.dk