Samværsregler

FGU Sydøstjylland har vi en anerkendende tilgang, hvor vi tilstræber at både elever og personale synes det er et rart sted at være og et godt sted at lære

Hverdagen er præget af en nærværende og respektfuld omgangstone. Vores værdier bygger på gensidige respektfulde relationer, lyst til at lære, engagement og udfordringer- alt sammen gennem trygge rammer, positiv adfærd, god orden og godt samvær.

Vi forpligter os alle på at arbejde med at integrere samværsreglerne i det daglige arbejde med elevernes læring og trivsel.

Vores 5 samværsprincipper er

På FGU Sydøstjylland:

 • Respekterer vi hinanden, accepterer hinandens meninger og holdninger og giver plads til, at vi er forskellige.
 • Behandler vi tingene ordentligt og opfører os ansvarligt både overfor hinanden og tingene på skolen.
 • Er fællesskab og læring vigtig, derfor gør vi alle vores bedste for at komme til tiden og være klar til undervisning.
 • Er vi interesseret i, at alle udvikler sig, derfor støtter vi hinanden i at være åbne, imødekommende og positive i samarbejdet med undervisere, vejledere og medstuderende.
 • Ønsker vi, at alle udvikler sig mest muligt. Derfor har vi forventninger til hinanden, og det skal give mening for dig at være elev her.

Skolens ansatte og elever tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling, fællesskab og miljø.

Vi har derfor følgende ordensregler:

 • Vi forventer, du møder op til undervisningen og deltager i undervisningen og andre påkrævede aktiviteter.
 • Vi forventer, at du er interesseret i at arbejde med at opfylde dine mål i din uddannelsesplan og din forløbsplan.
 • Vi forventer, at du bidrager aktivt og positivt i fællesskabet på skolen
 • Vi forventer, du samarbejder og overholder de regler, vi har på skolen i forhold til rygning, mobiltelefon mv. både i dagligdagen på skolen, på ture ud af huset og i erhvervstræning

Thrane.nu
 • CVR: 39815524
 • EAN nr.: 5798000561755
 • Sikker post: sikkerpost@fgusoj.dk
 • Tlf: 2555 5600
 • Mail: kontakt@fgusoj.dk